Machine onderhoud

Het verlengen van de levensduur van uw machines kan veel besparing opleveren. Daarnaast moeten eventuele storingen en slijtage zoveel mogelijk voorkomen worden en dat kan alleen door een juiste manier van machineonderhoud. Zowel kleine- als grote machines hebben veel te verduren onder zware omstandigheden zoals hoge- drukken, temperaturen en snelheden. Om grote schade en slijtage te voorkomen worden additieven, smeermiddelen en vetten gebruikt. Het goed onderhouden van machines, werktuigen en alle bewegende onderdelen is daarom erg belangrijk voor het behalen van een zo lang mogelijke levensduur. Met de industriële producten van Lindemann kunnen dure reparaties worden voorkomen en wordt de levensduur van machines verlengd. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Onderhoudskosten machines verminderen

Machines bestaan uit veel verschillende onderdelen die direct of indirect met elkaar in contact komen. Om metaal-op-metaal contact te voorkomen worden smeermiddelen en vetten gebruikt. Een dunne laag vloeistof scheiden de machineonderdelen en voorkomen schade en slijtage aan alle bewegende onderdelen. Door het gebruik van smeermiddelen wordt de wrijving aanzienlijk vermindert, dit noemt men ook wel vloeistofwrijving. De smeermiddelen hebben als doel om te voorkomen dat alle bewegende machineonderdelen met elkaar in contact komen. Lindemann heeft verschillende additieven, smeermiddelen en vetten voor de industriële, transport en agrarische sector. Juiste machineonderhoud is van cruciaal belang om de onderhoudskosten van machines te verminderen.

Geef een reactie

Sluit Menu